Как создать новый лист в ехсеlе

Как создать ролик в онлайн-сервисе PowToon – это облачный онлайн-сервис, при помощи инструментов которого любой желающий может создать ролик из своих фотографий. This is "Как создать ссылку на файл в Облаке?" by зтмс.рф Group on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. В соединении с такими механическими компонентами, как кабельканалы, несущие шины, монтажные платы или целые электрошкафы, EPLAN Pro Panel позволяет реализовать сложные чертежи монтажных поверхностей в трехмерном. Receive news and special offers from Blizzard Entertainment by email. Carefully selected news, event information and special offers about Blizzard products and services. Лавровый лист. Браслет БЕЗ СТАНКА Rainbow Loom Bands. Урок Браслет БЕЗ СТАНКА Rainbow Loom Bands. Урок

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.

See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Apr 23, SlideShare Explore Search You.

 • Как правильно заморозить лисички на зиму
 • Submit Search. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

  Excel formatirane.

  Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No.

  Excel Public Charter School Overview

  No Downloads. Views Total views. Actions Shares. Embeds 0 No embeds. No notes for slide. Excel formatirane 1. Принципът на функциониране на работната книга има добър замисъл защото позволявада се съхраняват различни таблици със свързано съдържание в един файл. Когато сте ведна работна книга лесно можете да се придвижвате от една таблица в друга и дапрехвърляте данни. Работните листове по подразбиране имат имена Sheet1, Sheet2 ит. Вие можете дапроменяте имената на работните листове.

  Бутон за форматиране с разделител Comma Style — изобразява числата с два знакаслед десетичната запетая и центрира числата в клетките. Например, числото 25 ще сеизобразява като 25,00 Бутон за увеличаване броя на знаците след десетичната запетая Increase Decimal —всяко натискане на бутона увеличава знаците след десетичната запетая.

  Try Enhanced Profile Free for a Month

  Например,числото ще се изобразява като ,0 Бутон за намаляване броя на знаците след десетичната запетая Decrease Decimal —всяко натискане на бутона отнема знак след десетичната запетая до достигане на цялочисло. Например, числото ,00 ще се изобразява като ,0За да използвате тези бутони трябва:Заставате в клетката, в която искате да форматирате числото или маркирате областта отклетки с числа 2. Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of SciencesНатискате съответните бутони от лентата за форматиране.

  За бутоните, коитоувеличават или намаляват броя на знаците всяко натискане премахва или добавя поедин знак. Колкото знака искате да добавите или премахнете толкова пъти трябва данатиснете съответния бутон.

  Можно ли заправлять машину спиртом

  Забележка: форматирането не влияе на действителните числови стойности на числата вклетките, то е само начин на визуализиране на числата.

  Например, ако въведете число сшест знака след десетичната запетая и го форматирате като число с два десетичнизнака, числото се изписва с два знака след десетичната запетая, но Excel използвадействителната стойност в изчисленията. Освен бутоните от форматиращата лентата за форматиране на числата се използвакомандата Cell от менюто Format.

 • Как сделать чтоб он пощвонил
 • Тази команда дава голям набор от числови форматиза валута, за дата, за час, за дробни числа и други. Можете да форматирате празниклетки, тогава след въвеждането на числата, те се изобразяват по начина по който стеизбрали. И в двата случаясе отваря диалогов прозорец Format CellТози диалогов прозорец съдържа страница Number, която предлага 12 категориивградени числови формати.

  Форматът GeneralПо подразбиране това е форматът приложен към клетките, ако не сте променялиформатирането. Този формат изписва числото така както е въведено с изключение наследните случаи:не се показват незначещите нули; например, числото ,20 се показва като ,2десетично дробно число, въведено без цяла част се показва с цяла част 0; например аковъведете , се показва 0, Категорията NumberЧрез този формат можем да задавате броя дробни позиции в полето Decimal Places;например с три дробни позиции числото 12, се изписва 12,, а числото 12,3 като12, 3.

  Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of SciencesОтметнете Use Separator, за да добавите разделител за хилядите, който за Българияе интервал между стотиците и хилядите; Числото се изписва 12 Можете да изберете как да изглеждат отрицателните числа, като изберете един отпосочените примери в полето Negative numbers.

  More stuff

  Категорията за валута Currency Чрез този формат освен настройките, които има в категорията Number можете дапосочите валутен знак, който избирате от падащия списък в полето Symbol. Формат за дата Date 4. Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of SciencesВ полето Type на тази категория можете да изберете вида в който да се показва датата.

  Процентен формат без дробни позиции можете да зададете отбутона от инструменталната лента. В работните листове шрифтовете се използват за отличаване на различни видовеинформация, наблягане върху определени резултати или най-общо за оформяне навъншния вид на таблицата. В новите версии на Excel в този списък имената са изписани със съответния шрифт, то есть можете да видите веднага какво е изчертаването на буквите в избрания от вас шрифт. Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of Sciences Когато искате отделни текстове да се отличават от общия можете да прилагате различни стилове Font Style към избрания от нас шрифт.

  Най-често използваните стилове са: получер Bold — прави текста удебелен и почернен. За да го приложите трябва да натиснете бутона ат форматиращата лента с инструменти. Можете да ползвате стиловете поотделно или заедно.

  Можно ли послать бывгему фото чтобы напомнить о себе

  Когато е използван някой от тези бутони за прилагане на стил, той остава в положение натиснат включен. За да премахнете приложено с бутон форматиране трябва да го натиснете повторно то есть да го изключите. Отваря се диалогов прозорец Format Cell.

  От него избирате страницата FontПоле за избор на Поле за избор нашрифт размер Поле за избор наПоле за избор на вида цвятна подчертаване 6.

  Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of SciencesВ тази страница можем да избирате форматирането в съответните полета. Fill — при задаване на този режим съдържанието на клетката се повтаря няколко пъти дозапълване на цялата ширина на клетката. Ако клетката се разшири при зададено таковаподравняване запълването продължава. Center Across Selection — Центрира данните спрямо предварително маркирана областGeneral — подравняването, което е включено по подразбиране в Excel, подравняватекста в ляво, а числата — вдясно.

  Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of Sciences клетка А1 — ляво подравнена, В1 — центрирана, С1 — дясноподравнена А3 — Fill A5 — центрирана спрямо селекция Center Across Selection Режимът Left Indent е свързан с полето за отстъп Indent отстъп вдясно от списъкаHorizontal, при всяко увеличаване на стойността в него записът в клетката се премествас един знак надясно.

  Аналогична можете да задавате отстъпи и при дясно подравнениданни. Повторното натискане на този бутонизключва неговото действие и в клетката се включва режимът по подразбиране General.

  За да зададете отстъпи на текста в клетките можете да използвате бутоните:Бутонът Increase Indent увеличаване на отстъпа. Той не се изключва с повторнонатискане , а всяка натискане увеличава отстъпа. За да намалите отстъпа трябва да сенатисне бутона Decrease Indent. Тези бутони са активни само, когато е включено ляво подравняване на съдържаниетона клетката. Вертикални настройки на клетката — от падащия списък можете да зададете една отвъзможностите:Bottom долу — данните се разполагат в долната част на клеткатаCenter центрирано — данните се разполагат в центъра спрямо височината на клеткатаTop горе — данните се разполагат в горната част на клетката 8.

  Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of SciencesJustify двустранно — разпределя съдържанието на клетката равномерно спрямо горнияи долния ръб. Ако клетката съдържа само два реда първия застава отгоре, а втория —отдолу.

  Ориентация на текстаПолето Orientation позволява накланяне на текста на произволен ъгъл. Excelавтоматично напасва височината на реда, в който е наклонения текст. Избирате ъгъла, под който искате да наклоните текста чрез кликване в циферблата вдясно в диалоговия прозорец или въведете стойността на ъгъла в полето Degrees.

  Войти на сайт

  Ето как изглежда текста, когато е зададена ориентация:Опции за контрол на текста — избират се като включите съответната отметка преджеланата опция. Wrap text — разрешава съдържанието на клетката да се разполага на повече от един ред. Shrink to fit — намалява размера на шрифта толкова, че съдържанието да може да сеизпише изцяло в ширината на клетката. Ако за клетката е активен режимът Shrink to fit,шрифтът се намалява и уголемява автоматично при промяна на ширината на колоната.

  Merge cell — слива клетките от маркирана област. Опцията е приложима ако самаркирани две или повече клетки и в резултат се получава една голяма клетка, коятоползва адреса на най-горната лява клетка от слятата област. Клетките от А1 до D1 образуват една клетка, която има адрес А1 В клетката А3 е зададена опция Wrap text В клетката А5 е зададена опция Shrink to fitОт опциите за контрол на текста най-често се използва Merge cell за направите заглавенред или полета при изготвите формуляри.

  На инструменталната лента за форматиранеима бутон Merge and Center , който слива маркираните клетки и центрирасъдържанието им. Съдържанието на другите клетки сезагубва.

  Excel Public Charter School

  При използване на този бутон, той остава в положение натиснат, за да покаже, чеопцията е активна. Ако искате върнете разделението на клетките трябва да застанете вслятата клетка и отново да натиснете бутона. Първият бутон премахва всички граници от клетките в маркираната област. Върху останалите са показани умалени Copyright Laboratory of Telematics of the Bulgarian Academy of Sciences мостри на съответните рамки и съчетания от рамки, които се прилагат след като кликнете върху съответния бутон.

  След като използвате някой от бутоните, той остава запаметен върху бутона Borders, за да можете да го използвате повторно само с натискане на бутона, без да отваряте падащото меню. Задаване на граници с помощта на инструмента Draw Borders нарисувай граница. От падащото меню изберете Draw Borders.

 • Можно ли забеременнеть с кистой
 • Това стартира допълнителна инструментална лента Borders, а показалеца на мишката се видоизменя в моливче. Ако искате да нарисувате граници на по-голяма област трябва да я маркирате. Ако искате да премахнете зададени вече граници можете да замените инструментаDraw Border с инструмент Erase Border изтрий границата от лентата Borders.

 • https://pea.мбусэб.рф